13. 12. 2019  6:02 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prvá pomoc v chemickom laboratóriu
Názov témy anglicky: First aid in chemical laboratory
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Abstrakt: Úvod 1. Charakteristika ohrození v chemickom laboratóriu. 2. Postup pri riešení nežiaducich udalostí (prvá pomoc, neutralizačné prostriedky a antidotá, riešenie krízových situácií) 3. Vypracovanie postupu riešenia nežiaducich udalostí pre vybrané laboratórium Záver Prílohy Práca vhodná pre dennú kombinovanú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.