Aug 22, 2019   5:34 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hotspot riešenie pre mesto
Title of topic in English: Hotspot solution for the city
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Poláček
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Poláček
Summary: Práca záhŕňa analýzu prostredia s návrhom technického riešenia pre pokrytie mestskej časti bezdrôtovým WIFI signálom. Práca opisuje návrh centralizovaného ovládania komunikačnej siete vrátane jednotlivých prístupových bodov. - Naštudovať problematiku bezdrôtových Hotspot sietí - Navrhnúť komunikačnú sieť s prístupovými bodmi - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.