23. 9. 2019  15:19 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: IoT návrh pre domacé použitie
Názov témy anglicky: IoT design for home use
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Poláček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Poláček
Abstrakt: Práca analyzuje použitie IoT v domácom prostredí. Práca zobrazuje praktické príklady použitia pre súkromný sektor. Praktickou časťou práce je vlastný návrh IoT komunikačnej siete so smart zariadeniami. - Naštudovať problematiku IoT - Navrhnúť komunikačnú sieť so smart zariadeniami - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.