16. 11. 2019  22:34 Agnesa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie IoT v podnikateľskom prostredí
Názov témy anglicky: The usage of IoT in business environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Poláček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Poláček
Abstrakt: Práca analyzuje použitie IoT v podnikateľskom prostredí. Práca zobrazuje praktické príklady použitia pre firemný sektor. Praktickou časťou práce je vlastný návrh IoT komunikačnej siete so smart zariadeniami. - Naštudovať problematiku IoT - Navrhnúť komunikačnú sieť so smart zariadeniami - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.