17. 9. 2019  22:06 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inteligentný receptár
Názov témy anglicky: Smart recipes
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Patrik Novák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Patrik Novák, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta bude vytvorenie webovej aplikácie na vyhľadávanie receptov na základe zadaných ingrediencií a nutričných hodnôt a na vytváranie jedálničkov na mieru pre používateľa. Systém prehľadá databázu receptov na základe hodnôt, ktoré užívateľ vloží a vypíše vhodné recepty, ktoré spĺňajú užívateľove požiadavky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.