Oct 22, 2020   8:59 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Obytná budova - Paríž
Title of topic in English:
Apartment building - Paris
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Architecture - FCE
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Vypracujte návrh v rozsahu požadovanom pre Bakalársku prácu na Katedre architektúry, na základe zadania medzinárodnej študentskej súťaže Isover Saint-Gobain Multi Comfort House Students Contest 2020, ktoré bude umiestnené vo Francúzku, v meste Paríž. Zamerajte sa na zdokumentovanie architektonického návrhu a plnenie parametrov optimálneho vnútorného prostredia s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť návrhu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.