18. 11. 2019  9:11 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Obytná budova - Paríž
Názov témy anglicky: Apartment building - Paris
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Abstrakt: Vypracujte návrh v rozsahu požadovanom pre Bakalársku prácu na Katedre architektúry, na základe zadania medzinárodnej študentskej súťaže Isover Saint-Gobain Multi Comfort House Students Contest 2020, ktoré bude umiestnené vo Francúzku, v meste Paríž. Zamerajte sa na zdokumentovanie architektonického návrhu a plnenie parametrov optimálneho vnútorného prostredia s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť návrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.