23. 9. 2019  15:36 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mobilný plánovací asistent
Názov témy anglicky: Mobile Planning Assistant
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce je navrhnúť mobilnú multiplatformovú aplikáciu pre osobného plánovacieho asistenta, ktorý používateľovi napomáha efektívne plánovať stretnutia, vytvárať osobný harmonogram a automatizovať čo najväčší rozsah aktivít. Mobilná aplikácia by mala implementovať funkcionality ako spravovanie osobného kalendára, spravovanie kontaktov a ich oprávnení k osobnému kalendáru, synchronizácia s kalendárom v mobile, automatické nastavenie tichého režimu počas aktivít vybranej kategórie, oznamovanie o pozvánkach pomocou push notifikácii a vytváranie dynamických pozvánok. 1. Naštudujte tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií a vyberte vhodnú alternatívu pre ich tvorbu (Xamarin.Forms, React Native, Flutter a podobne). 2. Navrhnite architektúru aplikácie, ktorá bude zabezpečovať všetky funkcionality očakávané od klientskej aplikácie plánovacieho asistenta. 3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte. 4. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia aplikácie pre budúce použitie. 5. Spracujte používateľský manuál a tiež stručný opis jednotlivých programových komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.