18. 10. 2019  10:47 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modernizácia webovej stránky pre oddelenie matematiky
Název tématu anglicky: Modernizing the website of the Department of Mathematics
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Dávid Pancza, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Vladislav Domin
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť novú webovú stránku pre oddelenie matematiky, pre ktorú bude navrhnutý nový redakčný systém na mieru, použitý bude vlastný MVC framework. Práca pozostáva z nasledujúcich bodov: 1. Konzultácia s profesormi z oddelenia matematiky, ich požiadavky a predstava. 2. Grafický návrh a naprogramovanie. 3. Implementácia redakčného systému. 4. Dokumentácia. Pre naprogramovanie tejto webovej stránky budú použité jazyky HTML, CSS, Javascript, PHP a SQLOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.