Oct 24, 2019   5:06 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modernizácia webovej stránky pre oddelenie matematiky
Title of topic in English: Modernizing the website of the Department of Mathematics
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Dávid Pancza, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Vladislav Domin
Summary: Cieľom práce je vytvoriť novú webovú stránku pre oddelenie matematiky, pre ktorú bude navrhnutý nový redakčný systém na mieru, použitý bude vlastný MVC framework. Práca pozostáva z nasledujúcich bodov: 1. Konzultácia s profesormi z oddelenia matematiky, ich požiadavky a predstava. 2. Grafický návrh a naprogramovanie. 3. Implementácia redakčného systému. 4. Dokumentácia. Pre naprogramovanie tejto webovej stránky budú použité jazyky HTML, CSS, Javascript, PHP a SQLLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.