22. 9. 2019  16:29 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modernizácia webovej stránky pre oddelenie matematiky
Názov témy anglicky: Modernizing the website of the Department of Mathematics
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Dávid Pancza, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Vladislav Domin
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť novú webovú stránku pre oddelenie matematiky, pre ktorú bude navrhnutý nový redakčný systém na mieru, použitý bude vlastný MVC framework. Práca pozostáva z nasledujúcich bodov: 1. Konzultácia s profesormi z oddelenia matematiky, ich požiadavky a predstava. 2. Grafický návrh a naprogramovanie. 3. Implementácia redakčného systému. 4. Dokumentácia. Pre naprogramovanie tejto webovej stránky budú použité jazyky HTML, CSS, Javascript, PHP a SQLObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.