21. 9. 2019  2:42 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Potencionálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže vznikajúce používaním repelentov a insekticídov
Názov témy anglicky: Potential health hazards and environmental burdens arising from the use of repellents and insecticides
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce. Primárnym cieľom je chemická klasifikácia látok bežne používaných ako insekticídy alebo ochranných repelentov proti hmyzu. Následne sa špecifikujú chemické procesy a produkty, ktoré sa môžu objaviť pri interakcii týchto látok so slnečným svetlom. Potenciálne zdravotné riziká a enviromentálne záťaže týchto látok budú posúdené v závere štúdie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.