20. 9. 2019  22:43 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobilný portál ezdravie - Autentizačný a autorizačný modul
Názov témy anglicky: E-health mobile application - Authentication and authorization module
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Predstavuje ucelene proxy riesenie, ktore umozni komunikaciu so systemom ezdravia z mobilnych zariadeni. Do komunikacie mobilne zariadenie <-> ezdravie vstupuje MPE ako transparentne proxy, pricom pre mobilone zariadenie vystavuje IHE rozhranie a so systemom ezdravie komunikuje proprietarnym protokolom vo forme eHTalkMessage. Riesenie bude realizovane najme prostrednictvom dvoch hlavnych modulov: Autentizacny a autorizacny modul (AAM) a ezdravie Mobile GateWay (eM GW). Autentizacny a autorizacny modul (AAM)   Autorizacia sa vykonava previazanim mobilneho zariadenia s konkretnym zdravotnickym pracovnikom, alebo prijimatelom zdravotnej starostlivosti(QR kod, vyzva, …). Autentizacia prebieha v aplikacii formou vydania OTP z previazaneho zariadenia. Sucastou riesenia bude mobilna aplikacia pre realizaciu OTP(iOS a Android).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.