20. 9. 2019  14:21 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobilný portál ezdravie - ezdravie Mobile GateWay
Názov témy anglicky: E-health mobile application - ehealth Mobile GateWay
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Predstavuje ucelene proxy riesenie, ktore umozni komunikaciu so systemom ezdravia z mobilnych zariadeni. Do komunikacie mobilne zariadenie <-> ezdravie vstupuje MPE ako transparentne proxy, pricom pre mobilone zariadenie vystavuje IHE rozhranie a so systemom ezdravie komunikuje proprietarnym protokolom vo forme eHTalkMessage. Riesenie bude realizovane najme prostrednictvom dvoch hlavnych modulov: Autentizacny a autorizacny modul (AAM) a ezdravie Mobile GateWay (eM GW). Ezdravie Mobile GateWay (eM GW)   * eM GW komunikuje so systemom ezdravie na baze S2S, * Integruje cryptocontroller, * Requesty do ezdravia su "on behalf of", * Autentizaciu a autorizaciu realizuje specificky modul, * Vytvara rozhranie pre mobilnu aplikaciu prostrednictvom objektov IHE, * Pre mobilnu aplikaciu vytvara REST rozhranie, * So systemom ezdravie komunikuje prostrednictvom ehTalkMessage * Modul bude integrovany s AAMObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.