12. 12. 2019  14:26 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Název tématu anglicky: Energy Efficiency of Buildings of The Faculty of Chemical and Food Technology of The Slovak Technical University in Bratislava: Assessment of The Current State and Proposals for Solution
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca si kladie za cieľ posúdiť aktuálny stav energetickej náročnosti prevádzkovania Novej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Riešenie problému bude vyžadovať klasifikáciu a energetickú špecifikáciu používaných elektrických spotrebičov ako i tepelných zariadení. Na základe tejto špecifikácie a analýzy spotreby za obdobie posledných 5 rokov sa navrhnú možné úsporné opatrenia. Súčasťou návrhu riešenia je aj posúdenie možnej ekonomickej a energetickej výhodnosti využitia slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel. Kvalita rekonštrukcie Novej budovy bude experimentálne overovaná pomocou termokamery.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.