Dec 10, 2019   6:16 p.m. Radúz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Energetická náročnosť budov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Title of topic in English: Energy Efficiency of Buildings of The Faculty of Chemical and Food Technology of The Slovak Technical University in Bratislava: Assessment of The Current State and Proposals for Solution
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Bakalárska práca si kladie za cieľ posúdiť aktuálny stav energetickej náročnosti prevádzkovania Novej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Riešenie problému bude vyžadovať klasifikáciu a energetickú špecifikáciu používaných elektrických spotrebičov ako i tepelných zariadení. Na základe tejto špecifikácie a analýzy spotreby za obdobie posledných 5 rokov sa navrhnú možné úsporné opatrenia. Súčasťou návrhu riešenia je aj posúdenie možnej ekonomickej a energetickej výhodnosti využitia slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel. Kvalita rekonštrukcie Novej budovy bude experimentálne overovaná pomocou termokamery.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.