15. 8. 2020  22:16 Marcela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Názov témy anglicky:
Theoretical Study of Energy and Structure of Selected Natural Substances
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt:
V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje termodynamike odštepovania atómu vodíka z rôznych prírodných látok. Táto problematika však nie je zatiaľ dostatočne preštudovaná experimentálne ani teoreticky. Cieľom práce je pre vybrané prírodné látky charakterizovať štruktúru a preštudovať reakčné entalpie odštiepovania atómu vodíka kvatovochemickými metódami pre vybrané skupiny antioxidantov a pro-oxidantov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.