21. 9. 2019  2:57 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Názov témy anglicky: Theoretical Study of Energy and Structure of Selected Natural Substances
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje termodynamike odštepovania atómu vodíka z rôznych prírodných látok. Táto problematika však nie je zatiaľ dostatočne preštudovaná experimentálne ani teoreticky. Cieľom práce je pre vybrané prírodné látky charakterizovať štruktúru a preštudovať reakčné entalpie odštiepovania atómu vodíka kvatovochemickými metódami pre vybrané skupiny antioxidantov a pro-oxidantov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.