Feb 18, 2020   2:42 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látok
Title of topic in English: Theoretical Study of Energy and Structure of Selected Natural Substances
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje termodynamike odštepovania atómu vodíka z rôznych prírodných látok. Táto problematika však nie je zatiaľ dostatočne preštudovaná experimentálne ani teoreticky. Cieľom práce je pre vybrané prírodné látky charakterizovať štruktúru a preštudovať reakčné entalpie odštiepovania atómu vodíka kvatovochemickými metódami pre vybrané skupiny antioxidantov a pro-oxidantov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.