Jan 26, 2020   1:45 p.m. Tamara
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Title of topic in English: Potential health risk of microwave radiation with respect to the initation of unwanted chemical reactions
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyzikálnej a organickej chémie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať mikrovlnné žiarenie z pohľadu fyzikálnej podstaty. Opísať situácie, kde sa človek stretáva v bežnom živote s mikrovlnným žiarením a aké výkony zdrojov sú relevantné. Následne sa klasifikujú druhy chemických zlúčenín, ktorých štruktúra sa mení vplyvom mikrovlnného žiarenia alebo toto žiarenie iniciuje nežiadúce chemické reakcie. Vybrané skupiny molekúl a možné produkty spomínaných reakcií budú analyzované aj z pohľadu QSAR prístupu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.