21. 9. 2019  2:50 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného žiarenia z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Názov témy anglicky: Potential health risk of microwave radiation with respect to the initation of unwanted chemical reactions
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyzikálnej a organickej chémie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať mikrovlnné žiarenie z pohľadu fyzikálnej podstaty. Opísať situácie, kde sa človek stretáva v bežnom živote s mikrovlnným žiarením a aké výkony zdrojov sú relevantné. Následne sa klasifikujú druhy chemických zlúčenín, ktorých štruktúra sa mení vplyvom mikrovlnného žiarenia alebo toto žiarenie iniciuje nežiadúce chemické reakcie. Vybrané skupiny molekúl a možné produkty spomínaných reakcií budú analyzované aj z pohľadu QSAR prístupu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.