17. 9. 2019  22:26 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Multimediálna analýza a rozpoznanie druhu tanca
Názov témy anglicky: Multimedia Analysis and Dance Recognition
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je vytvorenie systému pre analýzu tanečného videozáznamu so zameraním na rozpoznanie tanca. Ľudia môžu nadobudnúť pocit, že by sa radi naučili daný tanec, ktorý práve sledujú. Avšak, nemusia vedieť o aký typ tanca ide. Hlavným cieľom bakalárskej práce je detekovanie druhu tanca pomocou natočeného videa. 1. Naštudujte spôsoby detekcie tanca 2. Navrhnite spôsob detekcie tanca na základe analýzy video záznamu 3. Systém pre analýzu tanca realizujte a otestujte vo vhodnom vývojovom prostredí 4. Výsledky práca vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.