Aug 24, 2019   5:28 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Multimediálna analýza a rozpoznanie druhu tanca
Title of topic in English: Multimedia Analysis and Dance Recognition
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Summary: Cieľom projektu je vytvorenie systému pre analýzu tanečného videozáznamu so zameraním na rozpoznanie tanca. Ľudia môžu nadobudnúť pocit, že by sa radi naučili daný tanec, ktorý práve sledujú. Avšak, nemusia vedieť o aký typ tanca ide. Hlavným cieľom bakalárskej práce je detekovanie druhu tanca pomocou natočeného videa. 1. Naštudujte spôsoby detekcie tanca 2. Navrhnite spôsob detekcie tanca na základe analýzy video záznamu 3. Systém pre analýzu tanca realizujte a otestujte vo vhodnom vývojovom prostredí 4. Výsledky práca vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEL IT in Electronics-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.