23. 9. 2019  15:53 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Internetová aplikácia pre správu technického skladu
Názov témy anglicky: Web application for storage management
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: Inventarizácia skladových zásob sa postupne vyvíjala z papierovej formy, pričom modernou alternatívou je správa skladu pomocou internetových aplikácii. Cieľom práce je vytvoriť databázu pre sklad, v ktorej bude evidovaná používaná technika. Následne je potrebné vyvinúť obslužnú webovú aplikáciu pomocou moderných PHP frameworkov. Úlohy: 1. Analyzujte aktuálne používané spôsoby inventarizácie a moderné PHP frameworky (Yii, Laravel a ďalšie). 2. Vytvorte databázu na základe analýzy požiadaviek aplikácie. 3. Navrhnité modernú internetovú aplikáciu založenú na PHP frameworku pre účely inventarizácie skladových zásob. 4. Implementujte navrhnuté riešenie. 5. Vypracujte dokumentáciu a analyzujte možnosti ďalšieho rozšírenia aplikácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.