22. 10. 2020  9:04 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Konfigurácia bezdrotovych senzorovych sieti
Název tématu anglicky:
Configuring wireless sensor networks
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Abstrakt:
Práca bude venovaná analýze vybraných dôležitých mechanizmov a technológií špecifických pre použitie v kontexte Internetu vecí (Internet of Things - IoT), nasadenia protokolu IPv6 v takýchto sieťach a konfigurácií operačného systému RIOT na platforme Arduino. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Vykonajte úvodnú technologickú analýzu súčasného stavu štandardizácie rôznych technológií IoT a podpory protokolu IPv6 a RIOT OS na najrozšírenejších HW platformách typu mikrokontrolér (MCU). 2. Vytvorte scenár pre experimentálnu analýzu vybranej IoT platformy - navrhnite použité sieťové komponenty a technológie. 3. Podľa návrhu v predchádzajúcom bode zrealizujte a nakonfigurujte bezdrôtovú mesh sieť pomocou skutočných zariadení. 4. Pomocou dostupných nástrojov analyzujte činnosť IoT siete s dôrazom na protokoly použité pri komunikácii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TLK telekomunikácie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.