22. 9. 2019  16:45 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Procesne riadený rezervačný systém
Názov témy anglicky: Process-driven reservation system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Milan Mladoniczky
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Milan Mladoniczky
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať univerzálny rezervačný systém, ktorého jednotlivé súčasti sú navrhnuté pomocou procesov vo formalizme Petriho sietí a následne implementované v modelovacom jazyku Petriflow. Systém má zabezpečiť všetkú potrebnú funkcionalitu rezervačného systému. Systém musí ponúkať používateľsky prívetívé grafické rozhranie v podobe webovej aplikácie. Úlohy: 1. Naštudovať modelovací jazyk Petriflow. 2. Analyzovať exitujúce riešenia. 3. Navrhnúť a implementovať procesy systému. 4. Overiť a otestovať implementované riešenie na modelových prípadoch použitia. Literatúra: 1. VAN DER AALST, Wil MP. The application of Petri nets to workflow management. Journal of circuits, systems, and computers, 1998, 8.01: 21-66. 2. DESEL, Jörg; JUHÁS, Gabriel. “What Is a Petri Net?” Informal Answers for the Informed Reader. In: Unifying Petri Nets. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001. p. 1-25. 3. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2017, 45.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.