23. 9. 2019  15:50 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívna inštruktáž a pomoc pre webové aplikácie
Názov témy anglicky: Interactive instructions and help for web applications
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Milan Mladoniczky
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Milan Mladoniczky
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať webovú knižnicu pre budovanie interaktívnej pomoci pre webové aplikácie. Knižnica musí obsahovať prostriedky pre rýchle a jednoduché navrhnutie prvkov interaktívnej pomoci či inštruktáže. Knižnica musí byť čo najmenej závislá na softvéri tretích strán a podporovaná v čo najširšom spektre webových prehliadačov. Úlohy: 1. Naštudovať potrebné technológie webových aplikácií. 2. Analyzovať existujúce riešenia. 3. Navrhnúť a implementovať knižnicu interaktívnej pomoci. 4. Vypracovať technickú dokumentáciu rozhrania riešenia. 5. Overiť a otestovať implementované riešenie na modelových prípadoch použitia. Literatúra: 1. PRUSTY, Narayan. Learning ECMAScript 6. Packt Publishing Ltd, 2015. 2. SOHAIB, Osama; HUSSAIN, Walayat; BADINI, M. Khalid. User Experience (UX) and the web accessibility standards. International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), 2011, 8.3: 584.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.