18. 9. 2019  14:15 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Reaktívny aplikačný server pre správu výučby
Názov témy anglicky: Reactive server for education management
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Milan Mladoniczky
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Milan Mladoniczky
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť aplikačný server pre manažment výučby pre ÚIM FEI STU. Server má byť implementovaný pomocou paradigmy funkcionálneho reaktívneho programovania. Server má poskytovať REST aplikačné rozhranie ako aj streamové rozhranie. Server sa by sa mal integrovať na existujúce riešenia v rámci fakulty. Úlohy: 1. Naštudovať paradigmu funkcionálneho reaktívneho programovania. 2. Analyzovať a navrhnúť integrácie na existujúce aplikácie. 3. Navrhnúť a implementovať aplikačný server. 4. Vypracovať technickú dokumentáciu k poskytovanému rozhraniu. 5. Overiť a otestovať implementované riešenie. Literatúra: 1. WAN, Zhanyong; HUDAK, Paul. Functional reactive programming from first principles. In: Acm sigplan notices. ACM, 2000. p. 242-252. 2. MEIJER, Erik. Reactive extensions (Rx): curing your asynchronous programming blues. In: ACM SIGPLAN Commercial Users of Functional Programming. ACM, 2010. p. 11.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.