Aug 23, 2019   4:06 a.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vehicular ad-hoc network (VANET)
Title of topic in English: Vehicular ad-hoc network (VANET)
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Viktor Bölcs
Summary: Vehicular ad-hoc network (VANET) VANET siete ako podtrieda MANET sietí (mobile ad-hoc network) slúžia na realizáciu komunikácie v rámci inteligentného dopravného systému. Rozlišujeme viacero typov komunikácie: 1. V2V (vehicle-to-vehicle) komunikácia medzi autonómnymi vozidlami 2. V2I (vehicle-to-infrastructure) komunikácia vozidlo - infraštruktúra 3. V2X (vehicle-to-everything) komunikácia vozidlo so všetkými komponentami siete V prvej časti práce sa povenujem porovnaniu MANET vs VANET , analýze aktuálneho stavu vývoja VANET sietí , architektúre siete, opisu komponentov siete , spôsob komunikácie týchto komponentov, využívané protokoly a spôsob prenosu informácie. V ďalšej časti na základe naštudovaných poznatkov v príslušnom nástroji navrhnem model jednoduchej VANET siete na demonštráciu komunikácie v rámci siete a vyhodnotenie nedostatkov/dostatkov dnešných VANET sietí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.