23. 9. 2019  15:02 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pevnostná analýza drôtenej pružiny v brzdovom strmeni
Názov témy anglicky: Stiffness analysis of a brake caliper wire spring
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Gálik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Gabriel Gálik
Abstrakt: Úlohou študenta je analýza záťažového stavu pružiny uloženej v brzdovom strmeni. Vytvorenie geometrického modelu brzdovej sústavy strmeňa kotúčovej brzdy. Simulácia záťažového stavu počas brzdenia a vyhodnotenie výsledkov. 1. Naštudujte konštrukčné riešenia brzdových systémov a nápravy z pohľadu technických riešení 2. Naštudujte funkčné a fyzikálne vlastnosti systému kotúčových brzd 3. Vytvorte geometrickú zostavu kotúčovej brzdy. 4. Vykonajte simuláciu štruktúry pomocou MKP. 5. Vyhodnoťte záťažový stav vybraného komponentu. 6. Vyhodnoťte získané poznatky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.