15. 11. 2019  12:26 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Název tématu anglicky: Integrated development environment for Systemverilog language
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: Efektivita práce vývojárov číslicových systémov je do určitej miery závislá od efektivity podporných nástrojov, ktoré títo vývojári používajú. Zatiaľ čo softvéroví inžinieri disponujú pomerne veľkým množstvom nástrojov zameraných na programovanie softvéru, vývojári číslicových systémov väčšinou opisujú tieto systémy v jednoduchých textových editoroch. Cieľom tejto práce je vyvinúť integrované vývojové prostredie (IDE) pre jazyk SystemVerilog, ktorý by slúžilo na efektívne, jednoducho-použiteľné, pohodlné a robustné navrhovanie, implementovanie a testovanie číslicových systémov založenom na použití jazyka SystemVerilog. - analyzujte jazyk SystemVerilog a existujúce nástroje kompatibilné s týmto jazykom, a analyzujte existujúce IDE nástroje používané na vývoj softvéru - navrhnite IDE nástroj s podporou na vývoj číslicových systémov a jazyka SystemVerilog - implementujte navrhnutý IDE nástroj - otestujte vaše riešenie a porovnajte s existujúcimi riešeniamiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.