Oct 24, 2020   8:18 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Title of topic in English:
Integrated development environment for Systemverilog language
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Efektivita práce vývojárov číslicových systémov je do určitej miery závislá od efektivity podporných nástrojov, ktoré títo vývojári používajú. Zatiaľ čo softvéroví inžinieri disponujú pomerne veľkým množstvom nástrojov zameraných na programovanie softvéru, vývojári číslicových systémov väčšinou opisujú tieto systémy v jednoduchých textových editoroch. Cieľom tejto práce je vyvinúť integrované vývojové prostredie (IDE) pre jazyk SystemVerilog, ktorý by slúžilo na efektívne, jednoducho-použiteľné, pohodlné a robustné navrhovanie, implementovanie a testovanie číslicových systémov založenom na použití jazyka SystemVerilog. - analyzujte jazyk SystemVerilog a existujúce nástroje kompatibilné s týmto jazykom, a analyzujte existujúce IDE nástroje používané na vývoj softvéru - navrhnite IDE nástroj s podporou na vývoj číslicových systémov a jazyka SystemVerilog - implementujte navrhnutý IDE nástroj - otestujte vaše riešenie a porovnajte s existujúcimi riešeniamiLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.