17. 10. 2019  14:52 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Integrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilog
Názov témy anglicky: Integrated development environment for Systemverilog language
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: Efektivita práce vývojárov číslicových systémov je do určitej miery závislá od efektivity podporných nástrojov, ktoré títo vývojári používajú. Zatiaľ čo softvéroví inžinieri disponujú pomerne veľkým množstvom nástrojov zameraných na programovanie softvéru, vývojári číslicových systémov väčšinou opisujú tieto systémy v jednoduchých textových editoroch. Cieľom tejto práce je vyvinúť integrované vývojové prostredie (IDE) pre jazyk SystemVerilog, ktorý by slúžilo na efektívne, jednoducho-použiteľné, pohodlné a robustné navrhovanie, implementovanie a testovanie číslicových systémov založenom na použití jazyka SystemVerilog. - analyzujte jazyk SystemVerilog a existujúce nástroje kompatibilné s týmto jazykom, a analyzujte existujúce IDE nástroje používané na vývoj softvéru - navrhnite IDE nástroj s podporou na vývoj číslicových systémov a jazyka SystemVerilog - implementujte navrhnutý IDE nástroj - otestujte vaše riešenie a porovnajte s existujúcimi riešeniamiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.