17. 9. 2019  21:49 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Databáza distribučných elektrických staníc
Názov témy anglicky: Database of Distribution Electric Substations
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: Elektrické distribučné stanice predstavujú významnú súčasť spoľahlivosti Elektrizačnej sústavy SR. Na ich efektívne využitie je potrebné evidovať technické údaje aj geografické umiestnenie pomocou informačného systému, ktorý umožní ich triedenie a kategorizáciu podľa viacerých kľúčov. 1.Analyzujte súčasný stav vybranej časti distribučnej sústavy v regióne západoslovenská energetika. 2.Navrhnite databázový sýstém v prostredí MySQL. Navrhnite a implementujte štruktúru a dizajn webového rozhrania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.