27. 10. 2020  7:55 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov
Názov témy anglicky:
Design of web application using web component specification
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erich Stark, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Webové aplikácie nemali doteraz ucelenú špecifikáciu a tak ich vývoj prebiehal pomocou rôznych knižníc, ktorých výstup nie vždy využíval štandardy. V súčasnosti prehliadače podporujú novú špecifikáciu web components, ktorá zabezpečuje rozhranie pre tvorbu štandardných komponentov pre všetky moderné prehliadače. 1. Naštudujte problematiku web components (Custom Elements, Shadow DOM, ES Modules, HTML Template) 2. Naštudujte a porovnajte frameworky vhodné pre tvorbu web components aj s natívnym API 3. Vyberte vhodný framework pre realizáciu praktickej časti 4. Navrhnite a implementujte webovú aplikáciu na báze web components komunikujúcu s REST API 5. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-API aplikovaná informatika
B-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatika
B-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatika
B-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.