13. 11. 2019  18:32 Stanislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Název tématu anglicky: Database of electrical protections of electrical stations in distribution substations
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: Elektrické distribučné stanice predstavujú významnú súčasť spoľahlivosti Elektrizačnej sústavy SR. Na ich efektívnu prevádzku je potrebné vytvoriť podmienky elektrického chránenia jednotlivých zariadení distribučných elektrických staníc. Je dôležité aké postavenie distribučná elektrická stanica má a do akej kategórie napájania patrí. 1.Analyzujte súčasný stav využívaných elektrických ochrán v zmysle kritérií chránenia v distribučných elektrických staniciach. 2.Navrhnite databázový sýstém v prostredí MySQL a webové rozhranie a grafiku v PHP, HTML, CSS a Javascript.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.