27. 10. 2020  14:23 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Databáza ochrán elektrických staníc v distribučných rozvodniach
Názov témy anglicky:
Database of electrical protections of electrical stations in distribution substations
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: Elektrické distribučné stanice predstavujú významnú súčasť spoľahlivosti Elektrizačnej sústavy SR. Na ich efektívnu prevádzku je potrebné vytvoriť podmienky elektrického chránenia jednotlivých zariadení distribučných elektrických staníc. Je dôležité aké postavenie distribučná elektrická stanica má a do akej kategórie napájania patrí. 1.Analyzujte súčasný stav využívaných elektrických ochrán v zmysle kritérií chránenia v distribučných elektrických staniciach. 2.Navrhnite databázový sýstém v prostredí MySQL a webové rozhranie a grafiku v PHP, HTML, CSS a Javascript.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.