14. 12. 2019  4:19 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oranžeria v parku, pri kaštieli v Chtelnici
Názov témy anglicky: Orangery in the park, near Chtelnica castle
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Abstrakt: Novostavba objektu oranžerie bude navrhnutá v existujúcom historickom parku. Okrem zimného uskladnenia rastlín v objekte, je možné uvažovať s ďalšími pridanými sezónnymi funkciam ako kafetéria, letné koncerty, a pod., Stavbu treba navrhnúť tak, aby bola v kontexte s prostredím anglického parku a s barokovým kaštielom. Zároveň treba zohľadniť a podporiť súčasné kultúrne aktivity v kaštieli a parku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.