27. 10. 2020  22:42 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Posúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnosti
Názov témy anglicky:
Assessment of safety level of selected company
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je posúdiť úroveň bezpečnosti (BOZP a požiarnej ochrany) vo vybranej spoločnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.