24. 10. 2020  19:54 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Požiarne riziko elektrických káblov
Názov témy anglicky: Fire risk of electrical cables
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Abstrakt:
Cieľom DP je posúdenie požiarneho rizika elektrických káblov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.