Jan 19, 2020   7:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Title of topic in English: Factors of the Working Environment Analysis of the Center of Excellence 5-Axis Machining CE5AM MTF STU
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Summary: Úvod 1. Teoretické východiská poznania v danej oblasti skúmania objektu práce. Teoretické podklady pre analytickú a návrhovú časť práce. Zdrojom pre spracovanie je aktuálna domáca a zahraničná literatúra. Druhá kapitola sa venuje spravidla analýze konkrétneho problému riešenia (podľa zadania práce) a zhodnoteniu analýzy. Podiel prvej a druhej kapitoly tvorí zvyčajne 50% z celkového rozsahu práce. Tretia kapitola je väčšinou návrhovou časťou. Predstavuje výsledky práce, samotné riešenie problému, postup realizácie navrhovaného riešenia a pod. Býva najdôležitejšou časťou práce. Spravidla tvorí 30 až 40% rozsahu práce. Štvrtá kapitola zhrnie výsledky návrhovej časti vo vzťahu k zadaným cieľom práce, zhodnotí sa technický, ekonomický prínos a možnosti využitia v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VTVM Production Technologies and Production Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.