6. 12. 2019  13:28 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Variabilita výsledkov merania drsnosti povrchu
Názov témy anglicky: Variability of rounghness measurement results
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na určenie rozsahu kolísania výsledkov merania drsnosti povrchu na profilomere, pri meraní pri rôznych podmienkach merania a vyhodnotenia nameraných údajov. Body zadania: 1. Literárna štúdia v danej oblasti 2. Experimentálna práca 3. Dosiahnuté výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.