24. 1. 2020  10:29 Timotej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv geometrie rezného klina na profil drsnosti sústruženého povrchu
Název tématu anglicky: Influence of cutting wedge geometry on the roughness profile of the turned surface
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na návrh, realizáciu a vyhodnotenie experimentu pre určenie vplyvu geometrie rezného klina na tvar profilu drsnosti povrchu. Body zadania: 1. Literárna štúdia v danej oblasti 2. Experimentálna práca 3. Výsledky práceOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.