Dec 11, 2019   5:15 p.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition Modelling
Title of topic in English: Manufacturing of precision holes by Fused Deposition Modeling technology
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Študent bude v práci riešiť problematiku výroby presných dier pomocou 3D tlačiarne pracujúcej s technológiou Fused Deposition Modeling (FDM). V praktickej časti študent vyrobí vzorky s určitým počtom dier pri zmene parametrov. Tieto vzorky sa v ďalšej etape budú skenovať a merať pomocou optického 3D skenera. Výsledkom práce bude stanovenie optimálnych parametrov na dosiahnutie výroby presných dier pomocou technológie FDM. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba skúšobných vzoriek pomocou technológie FDM 3 Optické 3D skenovanie a meranie vyrobených vzoriek 4 Analýza dosiahnutých výsledkovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
MTFFYZI01_6B Physics