22. 11. 2019  20:51 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition Modelling
Názov témy anglicky: Manufacturing of precision holes by Fused Deposition Modeling technology
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent bude v práci riešiť problematiku výroby presných dier pomocou 3D tlačiarne pracujúcej s technológiou Fused Deposition Modeling (FDM). V praktickej časti študent vyrobí vzorky s určitým počtom dier pri zmene parametrov. Tieto vzorky sa v ďalšej etape budú skenovať a merať pomocou optického 3D skenera. Výsledkom práce bude stanovenie optimálnych parametrov na dosiahnutie výroby presných dier pomocou technológie FDM. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba skúšobných vzoriek pomocou technológie FDM 3 Optické 3D skenovanie a meranie vyrobených vzoriek 4 Analýza dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
MTFFYZI01_6B Fyzika