20. 11. 2019  20:02 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom
Názov témy anglicky: Design of geometry and tool manufacturing for technological process of forming at production of tubes with contoured internal surface
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Necpal, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Necpal, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na prieskum aktuálnych trendov návrhu a výroby tvárniacich nástrojov používaných v procese technologického spracovania presných bezšvových rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom. Praktická časť práce bude pozostávať z praktickej ukážky návrhu nástroja, vytvorenia technologického postupu pre jeho výrobu. Konštrukčný návrh nástroja a návrh technológie výroby bude so zameraním na počítačovú podporu a využívanie dostupných softvérov. Práca je v rámci projektu APVV-15-0319 Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.