13. 11. 2019  22:56 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Using modeling and simulation of the machining process to determine the appropriate edge preparation of cutting tools
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Necpal, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Necpal, PhD.
Abstrakt: Rektifikácia rezných nástrojov zohráva v procese výroby rezných nástrojov dôležitú úlohu. Dôslednou rektifikačnou metódou je možné podstatne zvýšiť trvanlivosť nástroja a tým navrhnúť proces obrábania z ekonomického hľadiska výhodnejšie. Počítačová simulácia a modelovanie technologického procesu obrábania môže napomôcť pri správnom návrhu rektifikačného procesu. Práca bude zameraná na aktuálne prístupy a trendy modelovania a simulačných softvérov technológie obrábania a ich využitie pri návrhu technológie rektifikácie. Praktická časť práce sa bude venovať konkrétnym príkladom simulácie obrábania na ktorých budú prezentované dosiahnuté výsledky. Práca je v rámci projketu APVV-16-0057 Výskum unikátnej metódy úpravy mikrogeometrie rezných hrán plazmovým leštením v elektrolyte pre zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.