Dec 9, 2019   9:57 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojov
Title of topic in English: Modeling and simulation of the machining process in relation to prediction of the tool life
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Necpal, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Necpal, PhD.
Summary: Opotrebenie a trvanlivosť rezného nástroja zohráva kľúčovú úlohu pri návrhu technologických procesoch obrábania. Informácia o trvanlivosti a opotrebení nástroja sa najčastejšie získava pomocou experimentálnych meraní. V súčasnej dobe je možne náročný proces skúšania a experimentov nahradiť vhodnou počítačovou simuláciou obrábacieho procesu. Práca sa bude venovať aktuálnemu súčasnému trendu v oblasti počítačového modelovania a simulácii procesov obrábania. Zameranie práce bude na využitie týchto softvérov v súvislosti s predikciou trvanlivosti a opotrebenia nástroja v procese obrábania rôznych materiálov. Práca je v rámci projektu APVV-16-0057 Výskum unikátnej metódy úpravy mikrogeometrie rezných hrán plazmovým leštením v elektrolyte pre zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.