18. 11. 2019  14:22 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Modeling and simulation of the machining process in relation to prediction of the tool life
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Necpal, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Necpal, PhD.
Abstrakt: Opotrebenie a trvanlivosť rezného nástroja zohráva kľúčovú úlohu pri návrhu technologických procesoch obrábania. Informácia o trvanlivosti a opotrebení nástroja sa najčastejšie získava pomocou experimentálnych meraní. V súčasnej dobe je možne náročný proces skúšania a experimentov nahradiť vhodnou počítačovou simuláciou obrábacieho procesu. Práca sa bude venovať aktuálnemu súčasnému trendu v oblasti počítačového modelovania a simulácii procesov obrábania. Zameranie práce bude na využitie týchto softvérov v súvislosti s predikciou trvanlivosti a opotrebenia nástroja v procese obrábania rôznych materiálov. Práca je v rámci projektu APVV-16-0057 Výskum unikátnej metódy úpravy mikrogeometrie rezných hrán plazmovým leštením v elektrolyte pre zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.