22. 11. 2019  2:54 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúr
Názov témy anglicky: Change of tribological properties using laser micro-machining on forming tools in the process of drawing seamless tubes
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Necpal, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Necpal, PhD.
Abstrakt: Tribologické vlastnosti v tvárniacom procese majú podstatný vplyv na stabilitu, procesu, tvárnenia ako aj trvanlivosť a životnosť nástrojov. Práca bude zameraná na prieskum využitia laserového mikroobrábania na tvorbu štruktúr povrchu nástroja, a tým zmenu tribologických vlastnosí, zmenu veľkosti opotrebenia a životnosť nástroja. Využitie štruktúr na nastrojoch bude zamerané na proces technologického spracovania presných bezšvových rúr s tvarovočlenitým vnútroným povrchom. Práca je v rámci projektu APVV-15-0319 Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.