25. 1. 2020  8:23 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.
Názov témy anglicky: Design and implementation of extending components of positioning fixture.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a zabezpečiť výrobu rôznych modulov upínacieho prípravku, ktoré rozšíria možnosti polohovania súčiastky počas merania a kontroly mikrogeometrie povrchu. Podmienkou je tiež zabezpečenie polohovania súčiastok veľmi malých rozmerov (priemer cca 0,3mm). Overenie funkčnosti prípravku bude realizované praktickým meraním. Body zadania: 1 Literárna štúdia v oblasti upínacích systémov. 2 Analýza súčasného stavu. 3 Návrh a vizualizácia prípravku. 4 Výroba modulov. 5 Vyhodnotenie a odporúčania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.